header

 

 

 

6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Igazgató: Dr. Kemény Lajos
tanszékvezető egyetemi tanár,
az MTA doktora

Sejtterápiás és Sejtbiológiai Laboratórium

Laboratóriumunkban orvosi rutinvizsgálatok és kutatómunkák egyaránt folynak.

 Rutinvizsgálatok:

  • Gyógyszer-, étel- és tartósítószer-érzékenység vizsgálata (LTT, LMG, MTT assay, áramlási citometria technikák)
  • Porfirin vizsgálat (fotometria, HPLC technika)
  • Autoimmun hólyagos bőrbetegségek vizsgálata (ELISA, western blot technika)

Kutatási témáink:

  • A pikkelysömör patomechanizmusának vizsgálata
  • A melanoma malignum patogenezisének vizsgálata

Munkatársak:

Laborvezető: Dr. Bata Zsuzsanna egyetemi tanár

Dr. Belső Nóra PhD, klinikai szakorvos
Bozó Renáta PhD-hallgató
Dr. Buknicz Tünde PhD-hallgató
Dr. Gál Brigitta szakorvosjelölt, PhD-hallgató
Dr. Groma Gergely tudományos munkatárs, kutatási témavezető
Jakab Ádám doktorjelölt
Dr. Jakobicz Eszter PhD-hallgató
Kohajda Mónika laborasszisztens
Konczné Dr. Gubán Barbara tudományos munkatárs
Dr. Nagy Géza rezidens, PhD-hallgató
Dr. Ónodi-Nagy Katinka szakorvosjelölt, PhD-hallgató
Dr. Németh István Balázs PhD, egyetemi adjunktus, kutatási témavezető
Tariné Palotás Zsuzsanna, biológus, laborasszisztens
Dr. Vas Krisztina szakorvosjelölt, PhD-hallgató

dermall01
egyetem01